Anton Dat / Male - 30 age / Vietnam

Rating for this profile:

Your rate:
         
Total: 0 (0 votes)

- Introduce yourself: ngoại hình khá, kinh tế vững, TN ĐH, chưa từng kết hôn, tính cách vui vẻ, nhanh nhẹn

- Interests: xem phim, nghe nhạc, đọc sách, đàu tư

Brief: Anton Dat

Age: 30

Gender: Male

Address: Hà Nội, Hà Nội, Vietnam

Education: BA/BS (4 years college)

Occupation: chủ doanh nghiệp

Marriage: Single

Height: (170cm)

Hair color: Black

Eyes color: Black

Body type: Average

Religion: No Religion

Smoking: Non-smoker

Drinking: Light/social drinker

Have children: No

Want children: Want

Anton Dat, Looking for

thoải mái , vui vẻ phong cách hiện đại

Want to find: Female, From 18 to 30

Your purpose: Long-term relationship

Education: Any

Marriage: Any

Height: From (145cm) to (173cm)

Body type: Any

Religion: Any

Smoking: Any

Drinking: Any

 

 

      Share:  Share on Facebook  Share on Twitter  Share on Google+

 


 

Similar profiles

Nguyễn Trường Giang (25 age)
Cần Thơ, Vietnam
Phạm Quốc Dũng (35 age)
Hồ Chí Minh, Vietnam
Trần Phong (25 age)
Đồng Nai, Vietnam
Trần Thiên Nam (26 age)
Bình Định, Vietnam
Nguyễn Văn Linh (35 age)
Hà Nội, Vietnam