Jack Russell / Male - 46 age / United States

Rating for this profile:

Your rate:
         
Total: 0 (0 votes)

- Introduce yourself: tôi rất thẳng về phía trước và đồng bằng như tôi tin rằng sự trung thực là chính sách tốt nhất

- Interests: Du lịch, đọc sách, tham quan và xem phim

Brief: Jack Russell

Age: 46

Gender: Male

Address: Chicago, Illinois, United States

Education: BA/BS (4 years college)

Occupation: kỹ thuật

Marriage: Divorced

Height: (178cm)

Hair color: Black

Eyes color: Black

Body type: Average

Religion: No Religion

Smoking: Non-smoker

Drinking: Not drink at all

Have children: Yes

Want children: Want

Jack Russell, Looking for

Tôi sẽ muốn gặp soulmate của tôi, một sự hiểu biết, bệnh nhân và người phụ nữ đáng tin cậy những người muốn có một gia đình mới.

Want to find: Female, From 27 to 75

Your purpose: Long-term relationship

Education: Any

Marriage: Any

Height: From (145cm) to (157cm)

Body type: Any

Religion: Any

Smoking: Any

Drinking: Any

 

 

      Share:  Share on Facebook  Share on Twitter  Share on Google+

 


 

Similar profiles

Pleiku (44 age)
New Jersey, United States
Danny boy (42 age)
okc , Oklahoma, United States
Ho phi (50 age)
Badag, Alaska, United States
Mike Bose (46 age)
California, United States
Benson4love (42 age)
Los Angeles, California, United States