Tonyhuynice yh / Male - 39 age / Vietnam

Rating for this profile:

Your rate:
         
Total: 0 (0 votes)

- Introduce yourself: I'm Honest, friendly, funny, Sincere, Openning. Text me to tonyhuynice yahu dot com. Noi chuyen truc tiep voi Huy qua yahu nhe vi Huy không xem được thư, nik là tonyhuynice Nếu gửi thư thì thêm đuôi yahu com nhé. yahu là phiên âm

- Interests: Nice persons on the World

Brief: Tonyhuynice yh

Age: 39

Gender: Male

Address: Hà Nội, Vietnam

Education: High School graduate

Occupation:

Marriage: Single

Height: (173cm)

Hair color: Black

Eyes color: Brown

Body type: Average

Religion: No Religion

Smoking: Non-smoker

Drinking: Light/social drinker

Have children: No

Want children: Want

Tonyhuynice yh, Looking for

Nice girls with I'm Honest, friendly, funny, Sincere, Openning...

Want to find: Female, From 18 to 50

Your purpose: Dating

Education: Any

Marriage: Any

Height: From (157cm) to (198cm)

Body type: Any

Religion: Any

Smoking: Any

Drinking: Any

 

 

      Share:  Share on Facebook  Share on Twitter  Share on Google+

  


 

Similar profiles

Trần Phúc (39 age)
Kiên Giang, Vietnam
Văn Trường Sơn (34 age)
Đồng Nai, Vietnam
Nguyễn Cao Văn (36 age)
Cà Mau, Vietnam
Võ Văn Việt (41 age)
Đà Nẵng, Vietnam
Mai Lê Thọ (35 age)
Bình Phước, Vietnam